1 2 3 4 5
 • Jsme odborná poradenská firma,

  která vám pomůže s plněním zákonných povinností v oblastech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), koordinace bezpečnosti a ochrany zdraví při přípravě a provádění staveb (koordinátor BOZP), požární ochrany (PO) a ekologie.

  - Zajistíme vám činnosti osoby odborně způsobilé v prevenci rizik, koordinátora BOZP, odborné způsobilé osoby v oblasti požární ochrany odborníky z oblasti ekologie.
  - Pomůžeme Vám zavést systém řízení BOZP, např. podle OHSAS, nebo BOZP integrovat do Integrovaného systému řízení firmy.
  - Chceme, abyste s námi byli spokojeni, protože vaše spokojenost je naše nejlepší vizitka.
  - Základem našeho přístupu ke každému zákazníkovi je poskytování individuální péče a služeb.
  - Ceníme si vaší spolupráce a snažíme se vám být tím nejlepším partnerem.
  - Bereme ohled na potřeby a požadavky vašeho podnikání.
  - Tam, kde bude potřeba, zajistíme další specialisty.

 • Jak získat informace

  Obraťte se na nás, poskytneme Vám bezplatně úvodní konzultaci. Zúčastněte se našich seminářů pořádaných Jihočeskou hospodářskou komorou. Obraťte se na nás jako na zástupce Komory BOZP a PO Jihočeského kraje, nebo na naši regionální kancelář Společné vize:  Bezpečnost práce na staveništi, o.s. zabývající se odborně činností Koordinátorů BOZP. Kontaktujte nás, prostřednictvím poptávky.

 • Hledáte odborníky

  Nejste sami. Důvodů, proč mít svého spolehlivého poradce, je celá řada:

  - chybí Vám kvalifikace a zkušenosti.
  - máte více než 25 zaměstnanců a ze zákona musíte mít osobu odborně způsobilou v prevenci rizik.
  - z časových důvodů nezvládáte všechno dělat sami.
  - nejste spokojeni se stávajícím stavem.
  - potřebujete odborníka ve vašem regionu.
  - zahraniční partner požaduje profesionální přístup k problematice.

  S námi se Vám podaří vyřešit Vaše potřeby. Kontaktujte nás, prostřednictvím poptávky.

 • Potřebujete školení

  Stanovíme obsah školení a proškolíme vaše zaměstnance v oborech: bezpečnost práce, požární ochrana, práce ve výškách, ekologie a nejen to. Poskytujeme uživatelsky příjemný a trvale aktualizovaný e-learning. Kontaktujte nás, prostřednictvím poptávky.

 • Očekáváte kontrolu

  Zastupujeme naše zákazníky při kontrolách státního odborného dozoru a nebo u auditů. Využíváme při tom naše praktické zkušenosti z jiných firem. Známe požadavky a víme jak je řešit. Kontaktujte nás, prostřednictvím poptávky.

0
10
http://www.preventcom.cz/wp-content/themes/presstwo