Definice

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) je mezivědní obor. Též je možné na ni nahlížet jako na souhrn opatření stanovených legislativou nebo zaměstnavatelem, která mají předcházet ohrožení nebo poškození lidského zdraví v pracovním procesu. (Zdroj: Wikipedia.)
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) – podmínky a faktory, které ovlivňují nebo mohou ovliv­ňovat zdraví a bezpečnost zaměstnanců nebo jiných pracovníků (včetně dočasných pracovníků a pracov­níků dodavatelů), návštěvníků nebo jiných osob na pracovišti. (Zdroj: ČSN OHSAS 18001 z roku 2008.)

Komentář

BOZP je zkratka, vyjadřující, že jde o bezpečnost při práci a ochranu zdraví při práci a nejde, ani tak o její definici jako o to, jak ji lze zajistit. Jak to udělat, aby se nikomu nic zlého (nepřijatelného) nestalo.

Pro mě bezpečnost znamená, že ohrožení při práci je tak malé, že jeho hodnota, nazývaná riziko, je na přijatelné úrovni a podobně ochrana zdraví znamená, že ohrožení zdraví v souvislosti s vykonávanou prací, vzniku nemocí souvisejících s prací a jiných významných poruch zdraví je tak malé, že nepřekračuje obecně přijatelnou úroveň.

Jak se prakticky a postupně vypořádat se zajištěním BOZP?

  1. Je třeba se rozhodnout, zda jít do toho sám, pověřit někoho ve firmě, přijmout odborně způsobilou osobu pro prevenci rizik nebo si najmout externistu. (Každá varianta má své výhody a nevýhody.)
  2. Podle velikosti firmy řešit BOZP z jednoho místa nebo rozdělit odpovědnosti za jednotlivé oblasti. (Zde se nastavuje efektivita fungování systému.)
  3. Stanovit si konkrétní cíle a priority. (Opravdu není jedno, čím se začne a správný začátek rozhoduje o tom, jak se bude dařit.)
  4. Nesnažit se vše vyřešit najednou a už vůbec všechno najednou řešit.
  5. Naplánujte si, nebo si představte, jak budete konkrétní problém řešit, co k tomu potřebujete, jaký má být výsledek a za jak dlouho chcete výsledku dosáhnout. Udělejte to tak, jak jste se rozhodli a nějakou dobu kontrolujte, zda to funguje podle vašich představ. Pokud ne přehodnoťte to.
  6. Zaměřte se nejdříve na plnění povinností ze zákona.
  7. Zjednodušujte nebo vybírejte jednoduchá řešení. (Zdokonalovat to můžete kdykoliv.)
  8. Začněte s řešením svých potřeb a s opatřeními, která si musíte stanovit sami.
  9. Začněte brát v úvahu BOZP i PO již při plánování změn, nákupu čehokoliv a zejména při podpisech smluv.
  10. Řiďte efektivně a účelně svá rizika v BOZP.
http://www.preventcom.cz/blog/wp-content/themes/presstwo