Za necelý rok by měl vejít v účinnost zákon o úrazovém pojištění, Zákon č.266/2006 Sb. K tomuto zákonu byla 10.1.2012 konference v Senátu ČR, která měla zaznamenat připomínky zaměstnavatelů, pojišťoven, odborů ale i odborné veřejnosti z řad bezpečáků. Odezva byla převážně hodně negativní, nikdo neřekl, že je tento zákon dobrý. Nejkladnější hodnocení bylo, že lepší takovýto zákon, než žádný zákon. Ale i s tím většina lidí v sále rozhodně nesouhlasila.

Uvedená negativa bych shrnul zhruba takto:

- Zaměstnavatel platí, ale pojištěným je zaměstnanec, který následně dostává dávky od státu.
- Dávky nejsou totéž co náhrada škody, tzn. zaměstnanec se bude moct dál soudit se zaměstnavatelem o náhradu škody nad rámec toho, co dostane podle zákona. (To by byla velká změna. Dnes zaplatí pojišťovna zaměstnanci všechny náhrady škody za zaměstnavatele, ale po roce 2013 si nebudou podnikatelé jisti, kolik je škoda na zdraví zaměstnanců bude stát.)
- Firmy z rizikových odvětví mají do systému odvádět stejně jako třeba firmy co pracují jen v kancelářích. (To je dost pokřivená solidarita.)
- Zákon obsahuje nepatrné bonusy za vzorné chování, větší malusy a hlavně taky sankce. Takže za zaměstnavatele bude trestat OIP ale i Správa soc. zabezpečení za jednu a tutéž věc. (To zní taky jako z pohádky. Zejména když má zaměstnavatel objektivní odpovědnost, tj. i kdyby se rozkrájel a udělal vše možné i myslitelné pro BOZP, tak když se podle Murphyho zákona něco pokazí, tak mu hnedka dáme sankci a rovnou dvě. Jednu za nezajištění BOZP a druhou za více úrazů.)
- Zákon prakticky nerozlišuje zaměstnavatele podle toho, jak si plní povinnosti ve vztahu k zaměstnancům, navíc může být zaměstnavatel sankcionován nejen OIP, ale i správou soc. zabezpečení.
- Zákon měl řešit podporu prevence úrazů a rehabilitace zraněných, ale v tomto ohledu se veškerá snaha míjí účinkem.

Zazněla i zajímavá čísla, která dokreslují „státní“ hospodaření, např. :

- První zákon řešící úrazové pojištění v našich zemích byl z roku 1888.
- V 50 letech (1956) bylo úrazové pojištění zrušeno (stalo se součástí sociálního pojištění).
- Současná legislativa platná od 1.1.1993 byla zamýšlena jako dočasné opatření cca na 1 až 2 roky, (takže česká jednotka dočasnosti = 20 let bude opět naplněna).
- Za celou dobu platnosti se vybralo od zaměstnavatelů víc, než bylo zaměstnancům vyplaceno, s tím, že přebytek končí ve státním rozpočtu a nepoužívá se např. na prevenci.
- Přibližně se vybere 6 miliard, 3 miliardy se vyplatí poškozeným, 800 000 jde pojišťovnám a cca 2 miliardy jde do státního rozpočtu.
- Česká pojišťovna vyplácí cca 3 600 rent, o nichž vede dokumentaci, která by na jedné polici v regálu zabrala 160 metrů.

Náš názor je jednoznačný

- Jsme za zrušení tohoto zákona, ještě před tím než vejde v účinnost a ještě před tím než stát začne utrácet za přípravu na převzetí odškodňování
- Jsme pro systém úrazového pojištění s plně konkurenčním prostředím. (Více pojišťoven než Česká a Kooperativa, a možnost přecházet podle kvality služeb.)
- Pojišťovny by měly mít možnost podporovat prevenci a rehabilitaci, přiměřeně si ověřovat skutečnosti související s pojistnou událostí, ale neměly by zasahovat do povinností a práv zaměstnavatelů a zaměstnanců.
- Myslíme si, že když se řešilo zákonné pojišťění aut, byla situace obdobná a dnes se ukazuje, že to jde a poměrně dobře i bez státu a bez monopolu.

Připojte se k nám, dokážeme víc.

http://www.preventcom.cz/blog/wp-content/themes/presstwo