Při nedávné návštěvě mi náš partner z firmy oznámil, že už zakoupili OOPP pro práci ve výškách a že je již dotyčným osobám rozdali. (Osoby již měly absolvované školení pro práci ve výškách.) Moji otázku co za informace jim prodejce předal, mi odpovědět neuměl. Brzy však jeho kolega, na mojí žádost, přinesl „stoh“ dokumentů pro karabinu, bezpečnostní postroj a samonavíjecí zachycovač pádu. Když jsme vyházeli německé, anglické a ostatní verze, zbyly nám dva české Návody k použití postroje a zachycovače a jeden slovenský Návod na použitie – karabíny celkem 6 potřebných listů A4.

Jak je u nás v Čechách zvykem, návody nikdo nečetl a tak se do firmy nedostala informace kdo a jak často má OOPP pro práci ve výškách kontrolovat, kdy se musí vyřadit, komu mohou být přiděleny a hlavně informace, při jejichž nedodržení nebo zákazy, při jejich porušení jde reálně o život!

Proč se do toho studia dodaných dokumentů a získání životně důležitých informací nikdo nepustil, mělo několik zřejmých důvodů:

A tak se i výrobce nebo dodavatel zasloužil o nebezpečnou situaci tím, že dodal nadbytečné dokumenty, v nichž se ztratily ty důležité. Že zmenšil návody z formátu A4 na 2xA5 vedle sebe na list A4, tak zmenšil i písmo na velikost, která je pro většinu lidí nečitelná a která se používá u podvodných smluv, kde si autoři nepřejí, aby text někdo četl. A ne u bezpečnostních pokynů pro potencionálně ohrožené osoby.

Jaké informace byste měli hledat a získat v tomto a podobných případech, zjistíte v nařízení vlády č. 21/2003 Sb., tyto důležité informace Vám musí být poskytnuty dodavatelem.

Jsou to ve stručnosti:

Informace o

Pokyny dodávané výrobcem spolu s osobním ochranným prostředkem určeným pro používání ve velmi nebezpečných situacích, musí zahrnovat zejména údaje určené pro výlučné použití vyškolenými osobami, které jsou způsobilé jim kvalifikovaně porozumět a zajistit jejich správné použití.

Pokyny musí též popisovat postup, který má být použit k ověření, že osobní ochranný prostředek je správně nastaven a že je funkční, když je užíván.

Tyto pokyny musí být přesné a srozumitelné a musí být vyhotoveny minimálně v jazyku členského státu Evropské unie, do kterého je osobní ochranný prostředek určen.

http://www.preventcom.cz/blog/wp-content/themes/presstwo