Od 1.1.2011 začalo platit nařízení vlády č.201/2010 Sb. Základní změnou pro firmy byla, nutnost vyměnit „Knihu úrazů“ a formuláře „Záznamy o úrazu“ a upřesnit si, jaký pracovní úraz se ohlašuje a kam se posílají záznamy.  Poslední podstatnou změnou je, že se zavádí „hlášení změn“ o pracovním úrazu, aby údaje jednou nahlášené bylo možné doplnit, případně upřesnit. Kdo neposílá záznamy často, ani nepostřehne, že se změnily některé údaje. Tyto změny proběhly proto, aby se naše statistika sjednotila se statistikou Evropské unie.

Knihu úrazů si můžete zakoupit  a nebo zpracovat sami, například ve Wordu. Je důležité, aby obsahovala:

Ale pozor. Už jsem na pultech obchodů viděl prodávat novou knihu, které tyto údaje neměla!

Stejně tak si podle vzoru v příloze nařízení vlády můžete udělat formulář pro „Záznam o úrazu“ a „Záznam o úrazu – hlášení změn“. Snazší je stáhnout si je ze stránek Ministerstva práce a sociálních věcí <zde>.  Pro práci s formuláři MPSV musíte mít nainstalovanou aplikaci 602XML Filler, kterou si zdarma můžete stáhnout na stránkách výrobce.

Má zkušenost přesto říká, že naši partneři mají radši formulář ve Wordu, protože nemusí nic dalšího instalovat a taky, že je nešikanuje. Šikana znamená, že formulář v 602XML Filler Vám nedovolí zapsat nebo vynechat některé údaje, podle toho jak je naprogramován.

Velmi dobré a kvalitní formuláře uvolnila na svých stránkách pojišťovna Kooperativa. Dá se tedy jejím pojištěncům jejich používání jen a jen doporučit. (Odkaz zde )

Komentáře na závěr:

1/ Nový způsob uvedl do souladu praxi, kdy „úrazové“ pojišťovny nepožadovali ohlášení úrazu, ale chtěli posílat záznam o úrazu.  Předpokládám, že přijdou s požadavkem na písemné doložení úrazů bez pracovní neschopnosti, nebo s pracovní neschopností do 3 dnů. Budou chtít na ně zpracovávat „Záznamy o úrazu“ nebo se spokojí s ohlášením pojistné události, kde si nadiktují, co všechno se jim bude hlásit?

2/ Zdravotní pojišťovny, si přes své zástupce prosadily, že se jim bude ohlašovat, každý pracovní úraz, každého zaměstnance. Co s tím asi tak budou dělat?  Na svých stránkách některé zdravotní pojišťovny doposud neuvedly kam úraz ohlašovat a tak přeji příjemné pátrání a nebo ohlašte to prvnímu na koho se dovoláte a poznamenejte si kdo, kdy informaci převzal a nebo mailem.

http://www.preventcom.cz/blog/wp-content/themes/presstwo