Problematika měření EMC (elektromagnetické kompatibility) je u strojů často opomíjenou záležitostí, proto jsem zpracoval následující stručné teoretické shrnutí problematiky posuzování nových i upravovaných strojů, dle požadavků na elektromagnetickou kompatibilitu. Uvedené upravuje NV č. 616/2006 Sb., kterým je implementována evropská směrnice 2004/108/EC.

A)     Kdy posuzovat shodu strojů a kdy ne – všeobecně:

  1. Dle evropských směrnic nového přístupu není podstatné, zda je stroj vyráběn (či upravován) za účelem prodeje dalším subjektům, či pro vlastní provozní potřebu (tzn. když si firma vyrobí stroj sama pro sebe a provozuje jej pro potřebu jejího podnikání) – to je označováno jako „uvedení do provozu“ a v těchto případech se musí posuzovat shoda.
  2. Posuzovat shodu není nutné jen v případech, kdy se jedná o výrobek k vývozu mimo EU nebo vyráběný soukromou osobou (nepodnikatelem) pro soukromé použití.

B)      Kdy posuzovat shodu dle EMC – konkrétní příklady:

  1. Výroba nového stroje obsahujícího elektronicky aktivní součástky (co je elektronicky aktivní součástkou, dle směrnice EMC, bude rozebráno v samostatném článku).
  2. Úprava staršího stroje (bez ohledu na to zda se jedná o stroj s CE či historický před 1997) doplněním dalších elektronicky aktivních komponent.
  3. Není podstatné, zda elektronicky aktivní komponenty jsou umístěny v jedné skříni či odděleně v rámci stroje či linky.

C)      Kdy není nutno posuzovat shodu dle EMC – konkrétní příklady:

  1. Doplnění elektronicky aktivních komponent od jednoho výrobce, kde výrobce deklaruje vzájemnou kooperaci (např. transformátor s usměrňovačem + programovatelný obvod + klávesnice s displejem, vše od SIEMENS k danému použití).
  2. Část stroje, která obsahuje veškeré elektromagneticky aktivní součástky, dodá externí firma na základě smlouvy, ve které se dodavatel výslovně zaváže plnit požadavky zákona č. 22/1997 Sb. (např. rozvodnou skříň s řídícími prvky, pro pneu ventily ovládající pracovní funkce stroje).

D)     Jak na výrobní linky – pevná instalace:

E)      Jakou volit zkušebnu:

F) Pozor na špatné příklady z praxe!

Závěr:

Pokud se při výrobě stroje rozhodněte posuzovat jen bezpečnostní požadavky a ušetřit tak na měření EMC, uvědomte si, že posouzení EMC odolnosti je i součástí povinného posouzení rizik dle evropské strojní směrnice, implementované jako NV č. 176/2008 Sb.

Publikováno dne 27.12.2010

http://www.preventcom.cz/blog/wp-content/themes/presstwo