Rizika související s bezpečností a ochranou zdraví při práci (BOZP) a prevence rizik jsou nejvýznamnější součástí zajišťování BOZP u firem.  V praxi se firmy zaměřují pouze na prevenci těch rizik, které jsou popsané v právních předpisech. Je to pochopitelné, protože spolu s riziky jsou zde popsaná  i opatření k jejich snižování nebo odstranění.   Není tedy třeba moc přemýšlet a s určitými znalostmi, co právní předpisy o BOZP obsahují,  si lze na „odborníka v BOZP“ snadno hrát. Výhodou je i to, že se lze za právní předpis dobře schovat. Často pak může podnikatel slyšet větu „To jsem nevymyslel já, to se musí, protože je to v zákonech.“ Neříkám, že je to špatně.  Já jsem také potkal podnikatele, kteří a nic jiného, než je v zákoně uvedeno, dělat nechtějí. A tam, kde mají jistou volnost se snaží o minimalizaci úsilí a nákladů.  Nemohu ale říct, že je to dostatečné.

Rád bych se v tomto příspěvku věnoval druhé části prevence rizik, kterou je vyhledávání rizik a přijímání opatření zaměstnavatelem. Tato povinnost uložená zákonem platí už více než 10 let a je stále pouze málo firem, které si s ní umí poradit tak, aby

Základní chyby, kterých se v prevenci rizik někteří zaměstnavatelé dopouští, jsou:

Nejhorší co jsem viděl

V obou případech šlo o snadný výdělek „rádoby bezpečáka“, který využil ochoty firmy rizika řešit a její neznalosti jak a proč.

Několik rad pro začínající:

NEBO

Nezapomeňte:

http://www.preventcom.cz/blog/wp-content/themes/presstwo