Od 1.1.2012 – musíte mít osobu odborně způsobilou pro prevenci rizik

1.1.2012 uplyne pět let od účinnosti zákona číslo 309/2006 Sb. (zákona o BOZP), kdy mohli prevenci rizik podle Zákoníku práce provádět  všichni “bezpečáci“, kteří v minulosti získali osvědčení bezpečnostního technika.

Od  1.1.2012 podle zákona č. 309/2006 Sb. zaměstnává-li zaměstnavatel více než 26 zaměstnanců, musí zajišťovat úkoly v prevenci rizik jednou nebo více odborně způsobilými osobami. Pokud má do 25 zaměstnanců, může zajišťovat úkoly v prevenci rizik sám, má-li k tomu potřebné znalosti.

Odborně způsobilá osoba v prevenci rizik musí mít osvědčení odborné způsobilosti od akreditované společnosti.  Seznam osob, které toto osvědčení mají, naleznete na webových stránkách  zde. (Proklik na http://osha.europa.eu/fop/czech-republic/cs/ ) Její odborná způsobilost je opakovaně vyžadována akreditovanými společnostmi vždy jednou za 5 let.

Ve vlastním zájmu si proto ověřte, zda váš „bezpečák“ splňuje odbornou způsobilost podle tohoto zákona. Jinak již nesmí činnosti v prevenci rizik vykonávat.

A věřte, že by měl pro vás dělat něco úplně jiného, než se dělalo před dvaceti lety.

http://www.preventcom.cz/blog/wp-content/themes/presstwo