ochrana-ovzdusi

 

 

 

 

 

 

BOZP – Bezpečnost práce na pracovišti

Zajistíme pro vás:

 • vyhledávání, analýzu a hodnocení rizik
 • osobní ochranné pracovní prostředky – OOPP
 • pracovní úrazy – PÚ (šetření, sepsání, odškodnění)
 • kontrolní činnost na pracovištích, místní provozně bezpečnostní řády
 • školení o bezpečnosti práce a technických zařízeních
 • roční prověrky bezpečnosti práce
 • zajištění měření rizikových faktorů pracovního prostředí
 • poskytování ochranných nápojů
 • provádění činností spojených s prevencí rizik odborně způsobilými osobami
 • poradenství při zajišťování revizí a závodní preventivní péče
 • účast při dozorech státními kontrolními orgány
 • poradenství v oblasti ergonomie
 • a další
http://www.preventcom.cz/wp-content/themes/presstwo