- bezpečnosti práce
- hygieny práce a pracovního prostředí
- požární ochrany
- ochrany životního prostředí a nakládání s odpady
- posuzování shody výrobků s požadavky právních a technických předpisů (jak při výrobě, tak při dovozu)

… hrozící pokuta

Vyhráli jsme výběrové řízení do velké firmy. Při vstupním auditu, kdy jsme si mapovali situaci ve firmě, jsme zjistili, že zde před půl rokem proběhla komplexní kontrola státního kontrolního orgánu a bylo zjištěno mnoho poměrně závažných závad. Nikdo je však neodstranil a nesplnil ani zákonnou povinnost podat písemné oznámení o jejich odstranění. Firma se tak vystavovala vážnému nebezpečí, protože v tomto případě jí může kontrolní orgán uložit pokutu až do výše 500 000,- Kč.

Zahájili jsme proto okamžité jednání s kontrolním orgánem a společně se zástupci vedení firmy jsme požádali o prodloužení termínu. Výsledkem tohoto jednání pak bylo prodloužení termínu na odstranění závad a uchránění našeho nového klienta od jisté pokuty. Následná kontrola totiž již byla v blízkém plánu.

http://www.preventcom.cz/wp-content/themes/presstwo