Obraťte se na nás, poskytneme Vám bezplatně úvodní konzultaci. Zúčastněte se našich seminářů pořádaných Jihočeskou hospodářskou komorou. Obraťte se na nás jako na zástupce Komory BOZP a PO Jihočeského kraje, nebo na naši regionální kancelář Společné vize: Bezpečnost práce na staveništi, o.s. zabývající se odborně činností Koordinátorů BOZP. Kontaktujte nás, prostřednictvím poptávky.

- Zajistíme vám činnosti osoby odborně způsobilé v prevenci rizik, koordinátora BOZP, odborné způsobilé osoby v oblasti požární ochrany odborníky z oblasti ekologie a poradce, případně zplnomocněného zástupce výrobce, podle zákona č. 22/1997 Sb.
- Pomůžeme Vám zavést systém řízení BOZP, např. podle OHSAS, nebo BOZP integrovat do Integrovaného systému řízení firmy.
- Chceme, abyste s námi byli spokojeni, protože vaše spokojenost je naše nejlepší vizitka.
- Základem našeho přístupu ke každému zákazníkovi je poskytování individuální péče a služeb.
- Ceníme si vaší spolupráce a snažíme se vám být tím nejlepším partnerem.
- Bereme ohled na potřeby a požadavky vašeho podnikání.
- Tam, kde bude potřeba, zajistíme další specialisty.

http://www.preventcom.cz/wp-content/themes/presstwo