která vám pomůže s plněním zákonných povinností v oblastech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), koordinace bezpečnosti a ochrany zdraví při přípravě a provádění staveb (koordinátor BOZP), požární ochrany (PO) a ekologie.

- Zajistíme vám činnosti osoby odborně způsobilé v prevenci rizik, koordinátora BOZP, odborné způsobilé osoby v oblasti požární ochrany odborníky z oblasti ekologie.
- Pomůžeme Vám zavést systém řízení BOZP, např. podle OHSAS, nebo BOZP integrovat do Integrovaného systému řízení firmy.
- Chceme, abyste s námi byli spokojeni, protože vaše spokojenost je naše nejlepší vizitka.
- Základem našeho přístupu ke každému zákazníkovi je poskytování individuální péče a služeb.
- Ceníme si vaší spolupráce a snažíme se vám být tím nejlepším partnerem.
- Bereme ohled na potřeby a požadavky vašeho podnikání.
- Tam, kde bude potřeba, zajistíme další specialisty.

http://www.preventcom.cz/wp-content/themes/presstwo