- potřebujete čas a energii se mu plně věnovat
- nechcete studovat spoustu dalších zákonů, předpisů a jejich změn
- nechcete zbytečně vymýšlet a objevovat vymyšlené
- hledáte pomoc spolehlivého partnera při řešení vašich úkolů, problémů a starostí

.. a my se snažíme být pro vás tím nejlepším partnerem

Zahraniční společnost otevřela svoji výrobní pobočku v České republice. Bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP) zajišťoval výrobní manažer podle pokynů ze zahraničí a bez hlubších znalostí požadavků na BOZP v České republice. Nástup nové personální manažerky vedl k poznání, že BOZP není dostatečně řešena a že firmě hrozí pokuty a další rizika.

Původní příslib manažerky panu řediteli byl, že to zvládne sama. Problémů k řešení však bylo moc a bylo to i nad její síly a znalosti. Uvítali jsme tehdy, že se s námi poradila a nechala si udělat audit, který ukázal co mají dobře a co je naopak třeba zlepšit anebo úplně od začátku zavést.

Právě díky kvalitně provedenému auditu se ukázalo, že není v silách výrobního ani personálního manažera, vyřešit vše na co audit poukázal. Chyběl jim čas a bylo také zapotřebí, aby dělali zejména svoji práci.

Vedení rozhodlo přijmout bezpečnostního technika. Výběrové řízení nebylo úspěšné, neboť mimo odborné znalosti firma požadovala i znalost angličtiny nutnou ke komunikaci se zahraničním vedením společnosti.
Obrátili se znovu na naší firmu s požadavkem na řešení služeb BOZP outsourcingem. Rádi jsme přijali, i když s podmínkou, že kontaktní osobou pro naši firmu bude zaměstnanec s dostatečnými pravomocemi a odpovědností vůči řediteli za stav BOZP ve firmě.

Po úspěchu v oblasti BOZP jsme rozšířili spolupráci i na oblasti požární ochrany a ekologie.
V současné době má společnost má vlastního zaměstnance který byl námi připraven a v současnosti je námi odborně podporován. Kvalita, která je dosahována v oblastech je vynesla firmě již dvě uznání od zahraničních kolegů a profesionálů auditujících tuto společnost.

http://www.preventcom.cz/wp-content/themes/presstwo