ochrana-ovzdusi

 

 

 

 

 

 

Koordinátor BOZP

Zajistíme pro vás:

  • činnosti koordinátora BOZP při přípravě a/nebo při realizaci stavby na staveništi,
  • zpracování a aktualizaci dokumentu „Oznámení o zahájení prací“ pro příslušný inspektorát práce,
  • identifikaci prací a činností vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví,
  • zpracování „Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi“,
  • poradenství, (včetně posouzení zákonné potřeby určit koordinátora BOZP nebo zpracovat „Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi“)
  • odbornou spolupráci při vyhledávání rizik a zpracování postupů „Bezpečné práce“
http://www.preventcom.cz/wp-content/themes/presstwo