ochrana-ovzdusi

 

 

 

 

 

 

PO – Požární ochrana

Zajistíme pro vás:

 • dokumentaci PO
 • začlenění do kategorií požárního nebezpečí
 • organizaci a provádění školení PO a odborné přípravy požárních hlídek
 • požární evakuační plán
 • požární poplachové směrnice
 • požární evakuační řád
 • účast při kontrole SPD
 • požární bezpečnost technických zařízení
 • únikové cesty
 • podmínky požární bezpečnosti při svařování
 • požární značení
 • činnosti osoby odborné způsobilé (OZO)
 • a další
http://www.preventcom.cz/wp-content/themes/presstwo