- požár, který zničí váš majetek a možnost nepřetržitě poskytovat vaše služby
- úrazy zaměstnanců a jejich následnou nepřítomnost
- trestně právní odpovědnost vedoucích zaměstnanců a statutárních orgánů
- pokuty ze strany státu pro neplnění zákonných povinností

…pomoc v pravou chvíli

Zavolal nám ředitel firmy, která dosud bezpečnost práce nijak neřešila. „Prosím vás, můžete nám pomoci s úrazem? Při montáži nám spadl technik ze žebříku, asi z dvoumetrové výšky.. A my vůbec nevíme co a kam hlásit a co všechno musíme vyplnit.“ Zavolali však správně a včas, protože jsme měli možnost se zapojit do vyšetřování úrazu hned od začátku. Vyšetřování pracovního úrazu proto proběhlo podle všech pravidel s využitím našich dosavadních zkušeností. Ze zdánlivě jednoduchého úrazu se se vyklubala více než roční neschopnost práce, invalidní důchod a plné odškodnění zaměstnance, které beze zbytku uhradila pojišťovna. A stačilo málo. Kdyby se zaměstnavatel rozhodl tento problém neřešit, dnes by se zcela jistě „bývalý zaměstnanec“ soudil s „bývalým zaměstnavatelem“.

http://www.preventcom.cz/wp-content/themes/presstwo