Obraťte se na nás, poskytneme Vám bezplatně úvodní konzultaci. Zúčastněte se našich seminářů pořádaných Jihočeskou hospodářskou komorou. Obraťte se na nás jako na zástupce Komory BOZP a PO Jihočeského kraje, nebo na naši regionální kancelář Společné vize:  Bezpečnost práce na staveništi, o.s. zabývající se odborně činností Koordinátorů BOZP. Kontaktujte nás, prostřednictvím poptávky.

http://www.preventcom.cz/wp-content/themes/presstwo