Vzdělávací akce připravujeme podle témat našich zákazníků, abychom reagovali na všechny podněty, které mohou významně ovlivňovat jejich podnikatelskou činnost.

  • Pomáháme účastníkům vzdělávacích akcí orientovat se v tématech spojených s BOZP, PO a ekologií.
  • Přinášíme jim nejlepší praktická doporučení, návody, inspiraci pro odpovědi na jejich otázky.
  • Předáváme zkušenosti získané během našeho působení v různých podnicích a podnikatelských činnostech.
  • Poskytujeme účastníkům akcí poradenské služby a podporu v jejich odborném rozvoji.

Přihláška na seminář: Setkání odborníků v požární ochraně. zde.

Pro naše klienty zajišťujeme, vzdělávání a školení prostřednictvím E-learningu.

Vstup pro administrátory: zde.

Vstup pro účastníky školení: zde.

http://www.preventcom.cz/wp-content/themes/presstwo